Relacje inwestorskie


UE ENALPHA

Relacje inwestorskie

EnAlpha S.A., jako Spółka Akcyjna rzetelnie informuje inwestorów o swojej działalności oraz o
ważnych wydarzeniach w Spółce. Regularnie sporządzane są raporty (zarówno bieżące, jak i
okresowe), które obejmują wszelkie aspekty działalności Spółki i w związku z tym mogą mieć istotny
wpływ na wycenę jej akcji. Obszar relacji inwestorskich to jednak nie tylko działania o charakterze
obligatoryjnym, które wynikają wprost z przepisów prawa. Jest to również szereg różnorodnych
aktywności, za pomocą których Spółka stara się sprostać wysokim oczekiwaniom ze strony wszystkich
uczestników rynku, co w rezultacie buduje reputację EnAlpha S.A. i zaufanie inwestorów.
O każdym istotnym zdarzeniu Spółka informuje akcjonariuszy, inwestorów, analityków i dziennikarzy
za pomocą raportów bieżących i komunikatów prasowych. EnAlpha S.A. ceni sobie również
bezpośredni kontakt z akcjonariuszami, inwestorami, analitykami i dziennikarzami. 

Osobą odpowiedzialną za relacje inwestorskie i kontakt z mediami w EnAlpha Spółka Akcyjna jest Pan
Adam Sokal:
e-mail: adam.sokal@enalpha.pl,
Tel.: 888 888 691.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, posiadającym bogate doświadczenie w realizacji projektów
w branży fotowoltaicznej i optymalizacji efektywności energetycznej.
Naszym celem jest zwiększenie niezależności i efektywności energetycznej przedsiębiorców i
nowoczesnych budynków wielomieszkaniowych tworząc alternatywy energetyczne dla odbiorców w
przyszłości naznaczonej nieuniknionym wzrostem kosztów energii.
W ramach obecnej działalności łączymy unikalne doświadczenia z realizacji instalacji farm
fotowoltaicznych, rozwiązań dla operatorów energetycznych i opracowanych rozwiązań IT
dedykowanych do maksymalizacji efektywności OZE.
Budując instalacje OZE i integrując je z innymi rozwiązaniami, we współpracy z naszymi partnerami
tworzymy operatora odnawialnych źródeł energii przygotowanego do zmieniającego się rynku energii
w Polsce i Europie.”

O firmie

EnAlpha Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Adres spółki: ul. Dworska 1a/1u, 30-314 Kraków
NIP 6762585048
REGON 38697428900000

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000941985.
Statut Spółki – Pobierz

Akcjonariat (akcjonariusze)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.000,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Akcjonariat Spółki:

Jerzy Ryłko – 63,70%
ABAN Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa – 10,30%
Pozostali akcjonariusze – 26,00%

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez NWAI Dom Maklerski S.A., spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.572.422,00 zł, w całości opłaconym.

Władze Spółki

ZARZĄD

Adam Sokal – Prezes ZarząduRADA NADZORCZA

Jerzy Ryłko


Piotr Kupczak

Janusz Bielecki

Zainteresowany?
Pozostańmy
w kontakcie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań wypełnij formularz. Nasz doradca wkrótce sie z Tobą skontaktuje.

kontakt@enalpha.pl
+48 503 027 765
Kraków, Dworska 1a/1u

EnAlpha S.A.
ul. Dworska 1a/1u,
30-314 Kraków
Tel.: +48 503 027 765
e-mail: kontakt@enalpha.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000941985
NIP: 6762585048
REGON: 38697428900000
Kapitał zakładowy: 223.000 zł
Kapitał wpłacony: 223.000 zł