Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa
Tytuł projektu:
„PWR Ability – autorski system prognozowania zużycia i produkcji energii z uwzględnieniem danych meteorologicznych”
Cel projektu:
Przedmiotem inwestycji i wsparcia jest projekt badawczo-rozwojowy, którego zakładanym rezultatem – w
przypadku zakończenia z powodzeniem prac badawczo-rozwojowych – będzie system prognozowania
zużycia i produkcji energii z uwzględnieniem danych meteorologicznych – System PWR Ability. System
stanowić będzie innowację produktową skierowaną na zaspokojenie potrzeb klientów biznesowych z
segmentu MŚP w dziedzinie zarządzania energią. Efektywne zarządzanie siecią rozproszonych punktów z
instalacjami fotowoltaicznymi (PV) stanowi wyzwanie, a planowane do wdrożenie rozwiązanie powinno
pozwolić na optymalizację zużywanej energii w rozproszonych punktach, ich bilansowanie, a tym samym realnie
przekładać się będzie na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. W skład rozwiązania powinny
wchodzić:
– Układ pomiarowy wraz z warstwą komunikacyjną
– Serwer akwizycji danych pomiarowych
– Moduł analityczny prognozowania (uczenia maszynowego)

Grant: 800 000 zł

Zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszych rozwiązań i wypełnij formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

info@enalpha.pl
+48 503 027 765
Kraków, Dworska 1a/1u

Zainteresowany? Pozostańmy
w kontakcie!
Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań i wypełnij formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

info@enalpha.pl
+48 503 027 765
Kraków, Dworska 1a/1u

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EnAlpha S.A.
ul. Dworska 1a/1u,
30-314 Kraków
Tel.: +48 503 027 765
e-mail: info@enalpha.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000941985
NIP: 6762585048
REGON: 38697428900000
Kapitał zakładowy: 223.000 zł
Kapitał wpłacony: 223.000 zł