Poznaj Enalpha

Biznes
napędzany

zieloną energią

Nadszedł czas nowych rozwiązań. Autorski system PWR Ability konsoliduje odbiorców z potencjalnymi wytwórcami zielonej energii. Rozwiązanie PWR Ability pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów funkcjonowania biznesu.

System PWR Ability

Platforma analityczna

Analizowanie i profilowanie zużycia oraz wytwarzania energii elektrycznej w obiektach rozproszonych. Konsolidacja danych pomiarowych i optymalizacja bilansowania energii.

Elementy pomiarowe i wykonawcze

Dostarczenie rozwiązań OZE w zakresie energii elektrycznej i cieplnej oraz monitoring i opomiorowanie tych instalacji.

Algorytmy AI

Analizowanie danych za pomocą algorytmów AI bazując na danych rzeczywistego zużycia, profilowania oraz danych pogodowych.

Technologia

 • Rozwiązanie PWR Ability dla zarządzania i rozliczania energii w ramach spółdzielni energetycznych i klastrów energii.

 • Autorskie rozwiązania optymalizacji wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla budynków wielomieszkaniowych z wykorzystaniem instalacji PV i systemu pomp ciepła współpracujących z tradycyjnym przyłączem ciepłowniczym.

 • Monitoring pracy systemu i instalacji fotowoltaicznych, przekazywanie danych dot zużycia CWU.

klastry

Klastry Energii

W ramach klastrów energii łączymy jednostki samorządu terytorialnego i lokalnych wytwórców oraz odbiorców energii dając dostęp lokalnej społeczności i biznesowi do taniej energii odnawialnej. Jako Niezależny Operator Energii odnawialnej (NOE) koordynujemy projekty inwestycyjne i zarządzamy obrotem energii dbając o interesy członków klastra.
klastry

Klastry Energii

W ramach klastrów energii łączymy jednostki samorządu terytorialnego i lokalnych wytwórców oraz odbiorców energii dając dostęp lokalnej społeczności i biznesowi do taniej energii odnawialnej. Jako Niezależny Operator Energii odnawialnej (NOE) koordynujemy projekty inwestycyjne i zarządzamy obrotem energii dbając o interesy członków klastra.

Obszary działania

OBSZAR

Konsulting

 • Doradztwo w zakresie koncepcji zastosowania OZE i WT 2021 oraz dobór adekwatnych programów finansujących

 • Wspieracie w tworzeniu strategii energetycznych

 • Audyty energetyczne i rekomendacje w kierunku oszczędności

 • Nadzór nad projektami w zakresie energetyki OZE oraz redukcji źródeł niskiej emisji

OBSZAR

Dostawca

 • Kompleksowy dostawca rozwiązań OZE dla osiedli mieszkaniowych

 • Integrator technologii OZE w zakresie łączenia wytwarzania energii oraz jej autokonsumpcji – ogrzewanie, dostarczanie CWU, magazynowanie, transformacja wodorowa

 • Budowa farm i rozproszonych wirtualnych elektrowni

OBSZAR

Operator

 • Tworzenie i koordynowanie działań klastrów energii

 • Tworzenie i koordynowanie spółdzielni energetycznych i prosumentów zbiorowych

 • Operator procesu wytwarzania i bilansowania rozproszonej energii elektrycznej

Deweloperzy

 • Enegoefektywne osiedla spełniające wymagania WT2021

 • Opracowanie kompleksowych studium lokalnych źródeł wytwarzania na bazie uOZE na potrzeby pozwoleń na budowę.

 • Optymalizacja projektów budynków pod kątem spełnienia wymagań WT 2021 z uwzględnieniem instalacji OZE

 • Redukcja współczynnika Energii pierwotnej w budynku z wykorzystaniem instalacji PV i systemu pomp ciepła współpracujących z węzłem ciepłowniczym w zakresie dostarczania CWU.

 • Realizacja instalacji OZE dla budynków mieszkalnych.

 • Możliwość organizacji prosumenta zbiorowego na osiedlach

Korzyści

Enalpha to przede wszystkim własna zielona energia. Otrzymujesz audyt energetyczny przygotowany przez naszych specjalistów, który pomoże dobrać narzędzia dla zwiększenia efektywności energetycznej Twojej firmy. Alternatywne źródła energii to również niezależność i możliwość generowania dodatkowych dochodów. Jako Enalpha konsolidujemy wytwórców i odbiorców energii tworząc klastry i spółdzielnie energetyczne.

Spełnienie wymogów
prawnych

Implementacja innowacyjnych
rozwiązań

Optymalizacja
kosztów

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

Poznaj enalpha

OZE dla Przemysłu

 • Tańsza energia

 • Kreowanie ekosystemu klastrów energii

 • Optymalizacja i audyt energetyczny

 • Projekty optymalizacji energetycznej z wykorzystaniem OZE “szyte na miarę”

 • Zarządzane instalacje fotowoltaiczne z możliwością organizacji klastrów energetycznych

 • Rozwiązania integrujące różne technologie wytwarzania energii (elektryczna, ciepło, para, chłód)

Co możemy Ci zaoferować?

 • Projekty optymalizacji energetycznej z wykorzystaniem OZE “szyte na miarę”

 • Zarządzane instalacje fotowoltaiczne z możliwością organizacji klastrów energetycznych

 • Rozwiązania integrujące różne technologie wytwarzania energii (elektryczna, ciepło, para, chłód)

Case Study

Nasz klient, zakład produkcyjny, działający w kilku lokalizacjach. Zużywający około 870MW energii rocznie. Wiosną 2021 r. zainstalował nasz system wraz instalacjami OZE o mocy 70kWp, wspierającą jego działalność.

PWR Ability wyprodukowało
dla niego już:
34 803,60 kWh

Nasz klient zaoszczędził już
21 577,62 zł

Case Study

Nasz klient, zakład produkcyjny, działający w kilku lokalizacjach. Zużywający około 870MW energii rocznie. Wiosną 2021 r. zainstalował nasz system wraz instalacjami OZE o mocy 70kWp, wspierającą jego działalność.
Element graficzny1

PWR Ability wyprodukowało dla niego już:
34 803,60 kWh

Element graficzny3

Nasz klient zaoszczędził już:
21 577,62 zł

Zespół 3 instalacji zasilające magazyny naszego klienta w różnych częściach polski, monitorowane w jednej aplikacji i w jednym miejscu.

PWR Ability - Firma Spedycyjna

Lokalizacja

Moc

Zakładana produkcja roczna

Wygenerowano

Oszczędziłeś

Kraków

20 kWp

21 000 kWh

5 480 kWh

4 767,45 zł

Katowice

50 kWp

52 000 kWh

3 614 kWh

3 121,34 zł

Wrocław

35 kWp

365 000 kWh

8 340 kWh

7 592,215zł

PWR Ability - Firma Spedycyjna
Lokalizacja Moc Zakładana produkcja roczna Wygene-
rowano
Oszczędziłeś
Kraków 20 kWp 21 000 kWh 5 480 kWh 4 767,45 zł
Katowice 50 kWp 52 000 kWh 3 614 kWh 3 121,34 zł
Wrocław 35 kWp 365 000 kWh 8 340 kWh 7 592,215 zł

O firmie

Enalpha S.A. to spółka o profilu informatyczno-konsultingowym będąca integratorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. Enalpha stworzyła autorski system informatyczny PWR Ability do zarządzania i optymalizacji zużycia energii w spółdzielniach i klastrach energetycznych. Misją firmy jest stworzenie alternatywy energetycznej opartej na zarządzanych odnawialnych źródłach energii dla odbiorców w przyszłości naznaczonej nieuniknionym wzrostem kosztów energii. Spółka łączy unikalne doświadczenia z realizacji instalacji farm fotowoltaicznych, rozwiązań dla operatorów energetycznych i opracowanych rozwiązań IT dedykowanych do maksymalizacji efektywności OZE. Enalpha wyróżnia się kompleksowym podejściem do projektowania rozwiązań OZE integrując je z rozwiązaniami partnerów z zakresu biogazowni i przetwarzania odpadów waste2energy, tworzy alternatywnego operatora odnawialnych źródeł energii przygotowanego do zmieniającego się rynku energii w Polsce i Europie.

Spółkę S-Labs tworzą :

System typu Home Energy Management

Konsolidacja rozproszonego rynku OZE – PWR Ability

SPÓŁKĘ S-LABS TWORZĄ :

System typu Home Energy Management

Konsolidacja rozproszonego
rynku OZE – PWR Ability

Zapraszamy do kontaktu

Poznaj szczegóły naszych rozwiązań i wypełnij formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

info@enalpha.pl
+48 503 027 765
Kraków, Dworska 1a/1u

Zainteresowany? Pozostańmy
w kontakcie!
Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań i wypełnij formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

info@enalpha.pl
+48 503 027 765
Kraków, Dworska 1a/1u

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EnAlpha S.A.
ul. Dworska 1a/1u,
30-314 Kraków
Tel.: +48 503 027 765
e-mail: info@enalpha.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000941985
NIP: 6762585048
REGON: 38697428900000
Kapitał zakładowy: 223.000 zł
Kapitał wpłacony: 223.000 zł